Process Mining Analytics

Process Mining Analytics uses real data to find out what really happens within the business process of your organization. The goal of Process Mining Analytics is to optimize your business processes by comparing an existing process to the ideal process.

The combination of powerful process mining software and experienced Coney analysts will give you the opportunity to visualize and optimize your business processes.

  • Get a visual overview of your actual business processes
  • Compare your current process to the ideal process to identify bottlenecks and deviations
  • The combination of powerful process mining software and our experienced analysts gives you the opportunity to optimize all your processes

Applications:

 

Process Mining for audit & risk professionals

Process mining is applied by a continuously growing group of auditors and risk managers to visualize and examine the actual internal control processes. Instead of performing walk through tests, test procedures or interview stakeholders, process mining is fully data-driven. Therefore, all the processes that are visualized are based on facts.

Process Mining is ideal for medium to large companies. Currently, several Top 20 companies are using process mining that is provided by Coney.

Get in touch with Coney >

Process Mining for lean process improvements

Process Mining originates from Business Process Redesign and Business Process Management. Over the past few years, Process Mining has answered the question: How do business processes actually work? The same question can be asked at the starting point of a large number of ‘lean’ projects.

The essence of process mining applications in a lean environment is mainly analyzing processes and identifying potential improvements to the process. After implementing the desired improvements, process mining can be used for the re-testing of the effectiveness of these implementations so the process can eventually be optimized.

Get in touch with Coney >


Process Mining as a service

We can imagine that investing in process mining software is not always the preferred solution. Therefore, we have created a process mining environment to offer Process-Mining-As-A-Service. In this environment several data-analyzes and data-visualisation tools are readily available for use.

We believe in a transparent and genuine process. Before we start with the process, we will get together to discuss your situation and your expectations. We always work with ‘fixed fees’ and no hidden costs. Together we interpret the results and agree on expanding or improving the analyzes when needed.

Get in touch with Coney >

Process Mining voor audit & risk professionals

Process Mining wordt door een groeiende groep auditors en risk managers ingezet om de feitelijke werking van processen en interne controle maatregelen te testen, te visualiseren en verder te onderzoeken. In plaats van het uitvoeren van lijncontroles, procedure testen of interviews met stakeholders werkt Process Mining volledig data-driven, ofwel 100% gegevensgericht.

Process Mining is met name geschikt voor (middel)grote bedrijven. Op dit moment maken audit & risk afdelingen van verschillende bedrijven uit de Big 20 gebruik van Process Mining software of Process Mining ondersteuning van Coney.

Maak kennis met Coney >

 

Process Mining voor ‘lean’ procesverbeteringen

Process Mining komt is van oorsprong afkomstig uit de wereld van Business Process Redesign en Business Process Management. In de afgelopen jaren geeft Process Mining concreet invulling aan de vraag: ‘Hoe werken bedrijfsprocessen daadwerkelijk?’. Deze vraag is het vertrekpunt voor een groot aantal ‘lean’ projecten.

De kern van Process Mining toepassingen in een lean omgeving is het zeer gedetailleerd analyseren van processen en vervolgens het identificeren van mogelijke proces verbetermogelijkheden. Wanneer deze verbeteringen zijn geïmplementeerd kan er met Process Mining opnieuw getest worden op effectiviteit, zodat uiteindelijk het ‘perfecte’ proces gecreëerd kan worden.

Maak kennis met Coney >

 

Process Mining as a service

Wij kunnen ons voorstellen dat het investeren in Process Mining software en kennis niet altijd de voorkeur heeft. In onze DataFactory hebben wij daarom een Process Mining omgeving ingericht waarmee wij Process Mining-As-A-Service kunnen aanbieden. Binnen deze omgeving draaien ook een aantal data-analyse en visualisatie tools. Waar nodig kunnen Data-analyse en Process Mining analyzes gecombineerd worden.

Wij geloven in een transparant en eerlijk proces. Vooraf bespreken wij met u de stappen rondom het ontsluiten van jullie procesdata, het inlezen van deze data in onze DataFactory en de wijze waarop resultaten worden gedeeld. Wij werken met ‘fixed fees’ en bespreken vooraf helder het karakter van de analyzes en de frequentie waarmee analyzes worden gemaakt en gedeeld. Samen interpreteren wij de uitkomsten en worden waar nodig de analyzes verder aangescherpt of uitgebreid.

Maak kennis met Coney >

 

Want to know more?

Would you like to receive more information about the possibilities, implementation or rates of Process Mining Analytics, or request a non-committal quotation? Please let us know and we will get back to you as soon as possible!